Općina Cerna

Općina Cerna sastoji se od dva naselja, Šiškovaca i Cerne, a smjestila se na istoku Hrvatske, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na mjestu gdje se sastaju vijugavi tokovi rijeka Biđa, Bosuta, Bitulje , Berave i Krajc kanala.

Novosti

 • Obavijest o upisu u predškolu
  Upis djece u Predškolu vršit će se o 18. – 29. siječnja 2021. na način da roditelj potrebnu dokumentaciju ostavi na ulazu u školu u ladicu za dokumente (nalazi se na stolu).Također je potrebno upisati tražene podatke u tablicu(obvezno adresu i broj telefona) ovisno upisuje li se dijete u matičnu školu u Cerni ili područnu…
 • Stambeno zbrinjavanje
  Republika Hrvatska, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, dana 16.prosinca 2020. godine raspisalo je JAVNI POZIV za podnošenje prijava za stambenozbrinjavanje u 2021. godini sukladno zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutimpodručjima. Rok za podnošenje prijava je do 31. siječnja 2021. godine.Podaci o potrebnoj dokumentaciji te Obrazac za prijavu za stambeno zbrinjavanje nalazi se…
 • Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje – dodatne informacije
  ZAKON O VODNIM USLUGAMAN.N. 66/2019 IX. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE Obveza priključenjaČlanak 55. (1) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi dužan je priključiti svojugrađevinu na komunalne vodne građevine sukladno posebnim uvjetima priključenja prijetehničkog pregleda za ishođenje uporabne dozvole prema propisima o gradnji.(2) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine dužan je…
 • Natječaj za stipendiju općine Cerna za akademsku godinu 2020./2021.
  Pravo sudjelovanja na natječaju imaju: studenti upisani na Sveučilišni ili Stručni studij, studenti redovno upisani u drugu godinu studija i više u akademskoj2020/2021. godini, studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području općine Cerna uposljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije, studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora, studenti koji imaju…
 • Upute za popunjavanje zahtjeva za e-propusnice
  Dostavljamo vam link za popunu  zahtjeva za izdavanje epropusnice  od strane županijskog stožera civilne zaštite. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnbaQnxlCYhMsGBncDykp2upEODJHYjASa4oXeDihwxinj-Q/viewform Ovdje se mogu vidjeti detaljne upute http://www.vusz.hr/info/e-propusnice
 • Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerna
  Javna rasprava održana je temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodnenovine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). Ovo Izvješće izrađeno je sukladnoodredbama članka 103. Zakona. Temeljem Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerna,Općina Cerna je započela izradu plana. Javna rasprava trajala je od 09.10.2020. godine do 16.10.2020.godine.Javno izlaganje…

Žetvene svečanosti

Njegovanje tradicije dugo 40 godina.

Svake godine, u srpnju, povodom proslave kraja žetelačkih radova, Cerna se okiti bogatim ruhom, te  plesom, pjesmom i starim običajima oživljava neka prošla vremena.

Žetvene svečanosti su se, izuzev Vinkovačkih jeseni i Đakovačkih vezova, prometnule u jednu od najvažnijih folklornih manifestacija na području istočne Slavonije.