Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Općina Cerna nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Cerna koje se nalazi na adresi https://www.cerna.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.cerna.hr/ je djelomično u skladu sa Zakonom, zbog neusklađenosti navedenih u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaji navedeni u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Sve slike nemaju pridružen prikladni opis jer je količina arhivskih sadržaja velika, no radi se na njihovom dodavanju.
  • Postoji dio linkova u arhivskim sadržajima koji nemaju odgovarajući opis.
  • Postoji dio dokumenta u arhivskim sadržajima koji nisu pravilno opisani, njih je moguće prilagoditi po zahtjevu.
  • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku

Prilagođeni sadržaj

  • Trenutna prosječna Lighthouse Accessibility ocjena (https://web.dev/performance-scoring/) web stranica je 100%.
  • Testiranje uz pomoć Wave (https://wave.webaim.org) alata za testiranje pristupačnosti ne pokazuje nikakve greške.
  • Podržano je kretanje sadržajem putem tipkovnice.
  • Sadržaj je prilagođen za čitače koje koriste slabovidne osobe.
  • Linkovi najvećim djelom imaju odgovarajuće opise.


Općina Cerna radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, te će u narednim nadogradnjama nastojati postići visoku usklađenost.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Cerna.
Izjava je zadnji put preispitana 26.10.2020. Općina Cerna će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Cerna.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte:opcina.cerna@vu.t-com.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:pristupacnost@pristupinfo.hr.

AKTUALNO
Skip to content