Kontakt

Kontakt

Kontakt info:

Naziv: Općina Cerna

Sjedište: Šetalište dr. Franje Tuđmana 2

Matični broj: 02548852

OIB: 14013350842

Tel: +385 32 843 794

Fax: +385 32 843 794

e-mail: opcina.cerna@vu.t-com.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07-15

Načelnik:
Josip Štorek
Tel: +385 32 843 794
e-mail: nacelnik@cerna.hr
Radno vrijeme:
Radnim danom od 7-15h

jedinstveni upravni odjel:

Ana Polonji, mag.iur.
Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela
Tel: 032/843-794
e-pošta: procelnica@cerna.hr

Nikolina Latin, mag.iur.
Viši stručni suradnik za opće i pravne poslove
Tel: 032/843-794
e-pošta: nikolina.latin@cerna.hr

Blanka Šimunac, mag. oec.
Viši stručni suradnik za financije
Tel: 032/843-794
e-pošta: blanka.simunac@cerna.hr

Vinka Penić, mag. oec.
Viši stručni suradnik za financije
Tel: 032/843-794
e-pošta: vinka.penic@cerna.hr

Zrinka Dretvić
Administrativni referent
Tel: 032/843-794
e-pošta: opcina.cerna@vu.t-com.hr

Sanja Čoko
Referent za komunalne poslove
Tel: 032/843-794
e-pošta: sanja.coko@cerna.hr

Vlado Kalić
Komunalni redar
Tel: 032/843-794
Mob: 099/239-9770
e-pošta: komunalni-redar@cerna.hr

Imate pitanja, a ne znate kome se obratiti? Kontaktirajte nas putem obrasca ili emaila.

Skip to content