Projekt Zaželi

Nositelj projekta: Općina Cerna
Naziv projekta: OsnaŽena činim dobro svojoj zajednici

• Projekt je ugovoren iz Poziva Zaželi
• U okviru Europskog socijalnog fonda i operativnog programa

  Trajanje provedbe: 8 mjeseci- 14.09.2022. – 14.05.2023
  Kodni broj: UP.02.1.1.16.0059
  Vrijednost projekta:
  • Vrijednost projekta = 1.233.300,000 kn
  • Iznos bespovratne potpore 1.233.300,00 kn
  • 100% financiran iz Europskog socijalnog fonda


  Općina Cerna projekt provodi u partnerstvu s:
  • Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područna služba Vinkovci
  • Hrvatskim zavoda za socijalni rad, područni ured Županja


  Ciljevi projekta:
  • smanjenje nezaposlenosti ženskih osoba nižeg stupnja obrazovanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji
  • povećanje mogućnosti za njihovo kasnije zapošljavanje
  • podizanje kvalitete života te poticanje socijalne uključenosti osoba starije životne dobi u Vukovarsko-srijemskoj županiji


  Aktivnost projekta:
  • Zapošljavanje žena pripadnica ciljane skupine u svrhu pružanja usluge pomoći i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
  • promidžba i vidljivost
  • upravljanje projektom i administracija

  Rezultati projekta:
  • Zaposleno 25 ženskih osoba prethodno upisanih u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s najviše završenom srednjom školom
  • Pružena usluga pomoći i podrške za ukupno 150 krajnjih korisnika tijekom 6
  mjeseci


  Koristi od projekta:
  KRAJNJI KORISNICI:
  • povećanje kvalitete života kroz socijalno uključivanje, poboljšanje uvjeta stanovanja, brigu i skrb
  • spriječavanje rane institucionalizacije
  • pomoć u vidu mjesečnih paketa kućanskih i higijenskih potrepština
  • osjećaj veće vrijednost


  ZAPOSLENICE:
  • osobna primanja u visini minimalne plaće tijekom 6 mjeseci
  • stjecanje radnog staža
  • radna aktivacija, druženje i socijalno uključivanje
  • osjećaj veće vrijednosti


  OPĆINA CERNA:
  • stjecanje novih iskustava u provedbi EU projekata
  • jačanje kapaciteta kroz zapošljavanje dodatnog osoblja
  • povećanje vidljivosti rada općine u javnosti

  Odgovorna osoba projekta: Josip Štorek
  Voditeljica projekta: Ines Petrović, bacc.admin.public

  Linkovi:
  https://cerna.hr/2022/03/javni-poziv-za-potencijalne-korisnike-projekta-zazeli/
  https://cerna.hr/2022/10/odluka-o-odabiru-kandidatkinja-za-prijam-u-radni-odnos/