Javna nabava

 

 

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80.stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Općina Cerna kao naručitelj objavljuje lako ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. st.2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.