PROJEKT „Zaželi dobro svojoj zajednici“ – Potpisivanje ugovora o radu i radni sastanak

logo projekta Zaželi

Dana 10.04.2024. godine u 9:00 sati u općinskoj vijećnici načelnik Općine Cerna Josip Štorek potpisao je Ugovore o radu na određeno vrijeme Radnik/ca za pomoć u kući – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom sa odabranih 25 kandidata koji će biti zaposleni na 30 mjeseci u sklopu projekta „Zaželi dobro svojoj zajednici“.

Odluka o odabiru kandidata i kandidatkinja

logo projekta Zaželi

Općinski načelnik Općine Cerna donosi odluku o odabiru kandidata i kandidatkinja za radnik/ca za pomoć u kući – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom.

Javni natječaj za dodjelu poticaja za rješavanje stambenog zbrinjavanja na području Općine Cerna u 2024.

slika za objavu javnog natjecaja

Na temelju clanka članka 7. Odluke o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Cerna za 2024. godinu (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj: 4/24) (dalje u tekstu: Odluka) i 44. Statuta Općine Cerna (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21), Općinski načelnik Općine Cerna8. ožujka 2024. objavljuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu […]

Javni poziv za dodjelu uskrsnice umirovljenicima

slika za oglas javnog poziva

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu uskrsnice umirovljenicima, osobama starijimod 65 godina koje nemaju mirovinu i osobama s invaliditetom 3. i 4. stupnja koje imaju prebivalište na području općine Cerna za 2024. godinu PRAVNA OSNOVAProračun Općine Cerna za 2024.g. i Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2024.godinu koju je donijelo Općinsko vijeće Općine […]

Oglas za za prijem u radni odnos – Radnik/ca za pomoć u kući

logo projekta Zaželi

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželi dobro svojoj zajednici” Radnik/ca za pomoć u kući – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom  Općina Cerna raspisuje javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja aktivnosti na projektu ,,Zaželi dobro svojoj zajednici“ […]

Sanacija dijela ceste u ulici M. Tišljara

slika za novosti

Ulica Miroslava Tišljara u Cerni dobila je novo ruho, završena je realizacija projekta „Sanacija dijela ceste u ulici Miroslava Tišljara u Cerni“ te je ista puštena u promet. Sanacijom je obuhvaćena izrada asfaltnih površina na dijelu na kojem se nalazio makadam u ukupnoj dužini od 269 metara. Ukupna vrijednost samog projekta iznosi 78.115,92 eura, a […]

Javni poziv za uključivanje novih korisnika u projekt Zaželi

logo projekta Zaželi

Budući da je Općini Cerna odobren navedeni projekt, potrebno je definirati potrebe koje stanovnici naše Općine imaju (naselja Cerna i Šiškovci) na način da znamo koliko korisnika ima interes, te koliko korisnika ispunjava uvjete za  uključivanje u Projekt. 

Natječaj za dodjelu stipendija studentima

slika za objave stipendije

Općina Cerna dodjeljivat će stipendije redovitim studentima nakon upisane druge godine na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani studij za akademsku godinu 2023./2024.  Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti redoviti studenti nakon upisane druge godine studija pod uvjetom da:  Osnovni kriteriji za dodjelu stipendije su:  Način bodovanja kandidata prema uspjehu na […]

Skip to content