Božićni sajam u Cerni (17. – 19.12.)

Božićni sajam u Cerni (17. – 19.12.)

slika za oglas javnog poziva

Općina Cerna je organizator Božićnog sajma u Cerni koji će se održati od 17. do 19. prosinca 2021. godine na betonskom igralištu iza Općine. 

Organizator poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske da sudjeluju na Božićnom sajmu kako bi predstavili svoju djelatnost. 

Pravo sudjelovanju imaju izlagači koji uredno ispune i dostave potpisanu i ovjerenu prijavu za sudjelovanje, a najkasnije do 2. prosinca 2021. Prijavnica se mora dostaviti Organizatoru elektronskim putem (e-mail: opcina.cerna@vu.t com.hr) ili osobno. 

Potpisana Prijava za sudjelovanje ima važnost Ugovora te je obvezna za izlagača. Nakon primitka prijave, organizator zadržava pravo da je prihvati ili odbije te da izlagaču odredi mjesto izložbenog prostora. 

Izlagač je dužan za vrijeme radnog vremena sajma neprekidno boraviti u sajamskom prostoru vodeći brigu o svim izlošcima i opremi o vlastitom trošku. 

Organizator će osigurati izložbene štandove za sve prihvaćene izlagače (prihvaćeni izlagači mogu ponijeti svoj štand), a izlagači sami uređuju svoj izložbeni prostor, 

Organizator je tijekom sajma ovlašten nesmetano fotografirati te izrađivati druge vrste video i audio zapisa u ustupljenim izložbenim prostorima i koristiti ih za vlastite i opće potrebe. Izlagači se u tom pogledu odriču bilo kakvih autorskih prava i potraživanja. 

Reguliranje prodaje – izravna prodaja izložaka i uzoraka je dozvoljena. Izlagači su dužni u skladu sa zakonskim propisima pripremiti svu potrebnu dokumentaciju koju zahtijevaju inspekcijske službe. 

Rad sajma je od 17:00 do 23:00 sata. 

Javni poziv će se objaviti na www.cerna.hr i na oglasnoj ploči Općine Cerna. Osoba za kontakt je Mislav Pažur, mobitel: 092/289-5501, e-mail: mislavpazur@gmail.com. 

AKTUALNO:
Skip to content