ODRŽANA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE – „CERNA 2024“

Dana 29.05.2024. godine održana je terenska vježba sustava civilne zaštite pod nazivom „Cerna 2024“ čiji je nositelj Općina Cerna. Vježba se provodi temeljem Odluke načelnika Općine Cerna te je ista lokalne razine i terenska. Vježbom se provjeravao Plan evakuacije učenika i djelatnika Osnovne škole u slučaju izbijanja i nekontroliranog širenja požara u školi, zatim gašenja […]

Podjela prvih paketa krajnjim korisnicima

zaposlenici projekta Zaželi

PODJELA PRVIH PAKETA KRAJNJIM KORISNICIMA U okviru projekta “Zaželi dobro svojoj zajednici” koji se provodi za ukupno 150 starijih osoba odnosno krajnjih korisnika s područja Općine Cerna i Šiškovci s isporučiteljima osnovnih higijenskih potrepština je na 30 mjeseci sklopljen Ugovor o nabavi higijenskih potrepština. Odabrani isporučitelj je 15. svibnja 2024. godine dostavio pakete za mjesec […]

Zajedno razvijamo održivi prometni sustav!

ANONIMNI ONLINE UPITNIK: Vukovarsko-srijemska županija – procjena potencijala mobilnosti Poštovani stanovnici Vukovarsko-srijemske županije, nakon ispitivanja stava javnosti provedenog 2021., tijekom kojeg ste svojim ispunjavanjem online upitnika pridonijeli identifikaciji pokazatelja postojećeg stanja mobilnosti na području županije, Vukovarsko-srijemska županija sada provodi anonimno online ispitivanje stava javnosti u funkciji procjene potencijala mobilnosti na području županije. Upitnik je namijenjen stanovnicima svih administrativnih […]

PROJEKT „Zaželi dobro svojoj zajednici“

Dana 02. svibnja 2024. godine u prostoriji Općinske vijećnice Općine Cerna s početkom u 09:00 sati, održana je Javna tribina o održivom gospodarenju otpadom. Javnu tribinu i predavanje proveo je Ivica Cvrlje iz tvrtke Eko menadžment d.o.o., a održana je u svrhu informiranja i jačanja svijesti građana o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom. Javnoj tribini nazočili […]

Obavijest za dodjelu kompostera

slika za novosti

Općina Cerna provela je postupak javne nabave za Nabavu komunalne opreme – kućnih kompostera te sklopila ugovor s odabranim ponuditeljem. Osigurano je ukupno 350 komada kućnih kompostera. Cilj koji se želi ostvariti podjelom kućnih kompostera je osiguranje potrebne opreme te poticanje kućnog kompostiranja na področju Općine Cerna s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada kroz […]

EU parlament 2024. godina – biračka mjesta

slika za novosti

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE KLASA: 013-06/24-03URBROJ: 2196/1-24-11VUKOVAR, 25.04.2024. Na osnovi članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (“Narodne novine”,broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Županijsko izborno povjerenstvo VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE , na sjednici održanoj donijelo je R J E Š E N J E o određivanju biračkih […]

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2024 godini

slika za oglas javnog poziva

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ŽUPAN Klasa:323-01/24-01/06 Urbroj:2196-01-24-1 Vinkovci, 16. travnja 2024. Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 31. Zakona o lovstvu (“Narodne novine” RH broj 99/18, 32/19 i 32/20), Zakona […]

Sanacija ceste u Ulici kralja Zvonimira u Cerni

Sanacija ceste ul. Kralja Zvonimira

Poštovani mještani, obavještavamo vas da je Općina Cerna uspješno realizirala projekat „Sanacija ceste u Ulici kralja Zvonimira u Cerni“ kojeg je sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a sve prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 117.849,13 eura s PDV-om, dok je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije […]

Skip to content