Čistoća Županja obavještava o izmjenjenom rasporedu

Čistoća Županja obavještava o izmjenjenom rasporedu

slika za novosti

ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. obavještava korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada kako će od 01.08.2021. godine obavljati javnu uslugu
odvoza otpadnog papira i otpadne plastike prema izmijenjenom rasporedu:

PAPIR – PLAVA KANTAPLASTIKA – ŽUTA KANTA
KOLOVOZ16.08.17.08.
RUJAN20.09.21.09.
LISTOPAD18.10.19.10.
STUDENI15.11.16.11.
PROSINAC20.12.21.12

SMEĐI SPREMNIK ZA BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD
Korisnici koji nemaju prikladan prostor za komposter ili vlastito kompostište sav biorazgradivi otpad
trebaju odlagati u smeđu kantu koju mogu preuzeti u ČISTOĆI ŽUPANJA D.O.O. ili zadužiti putem
broja telefona 827-995.
U smeđi spremnik odlaže se biorazgradivi otpad, u koji spadaju ostaci voća i povrća, pokošena
trava i korov, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci biljaka i cvijeća, usitnjeno suho granje i lišće,
slama, sijeno, piljevina i ostaci voćaka, pepeo (ne vruć).
Smeđa kanta je zapremine 120 litara, a odvozi se SVAKOG PETKA.
Cijena korištenja smeđe kante od 120 litara je 20,00 kn mjesečno i naplaćuje se u fiksnom dijelu
cijene odvoza otpada.

AKTUALNO:
Skip to content