Dodjela božićnice umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu

Dodjela božićnice umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu

slika za oglas javnog poziva

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu božićnice umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu,  te imaju prebivalište na područja općine Cerna za 2023.

1. PRAVNA OSNOVA 

Proračun Općine Cerna za 2023.g. Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2023. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Cerna na 13. sjednici, održanoj 29. studenog 2022. godine. 

2. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Predmet Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu božićnice umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je zaštita socijalno najugroženijih građana koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe. 

3. OPĆI UVJETI KOJE PODNOSITELJI ZAHTJEVA MORAJU UDOVOLJITI 

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju: 

– umirovljenici koji imaju mirovinu do 400.00 eura (3.013,80 kuna) 

– osobe starije od 65 godina koje nemaju mirovinu. 

Podnositelji zahtjeva moraju imati prebivalište na području općine Cerna

Uz Zahtjev za božićnicu dužni su priložiti: 

1. kopiju osobne iskaznice, 

2. kopiju odreska od mirovine za prethodni mjesec (umirovljenici) 

3. potvrdu da nisu korisnici mirovine iz HZMO (osobe koje nemaju mirovinu) 4. broj IBAN-a. 

4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

Zahtjev za božićnicu može se preuzeti na službenoj web stranici Općine Cerna: www.cerna.hr; u prostorijama Općine Cerna (adresa: Šetalište dr. F. Tuđmana 2). 

5. VISINA ISPLATE 

Umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu, a ispunjavaju uvjete iz točke 3. Javnog poziva isplatiti će se božićnica u iznosu od 50,00 eura/376,73 kuna. 

6. ROK ZA DOSTAVU 

Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. prosinca 2023. godine. 

7. OSTALE INFORMACIJE 

Ovaj Javni poziv objavljuje se 20. studenog 2023. na službenoj internet stranici (www.cerna.hr), na oglasnoj ploči Općine Cerna. Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Općini Cerna u uredovno radno vrijeme na telefon: 032/843-790 ili na e-mail: opcina.cerna@vu.t-com.hr.

AKTUALNO:
Skip to content