Javni poziv za dodjelu uskrsnice umirovljenicima

Javni poziv za dodjelu uskrsnice umirovljenicima

slika za oglas javnog poziva

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu uskrsnice umirovljenicima, osobama starijim
od 65 godina koje nemaju mirovinu i osobama s invaliditetom 3. i 4. stupnja koje

imaju prebivalište na području općine Cerna za 2024. godinu

 1. PRAVNA OSNOVA
  Proračun Općine Cerna za 2024.g. i Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2024.
  godinu koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Cerna na sjednici, održanoj 30. studenog 2023. godine.
 2. PREDMET JAVNOG POZIVA
  Predmet Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu uskrsnica umirovljenicima,
  osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu i osobama s invaliditetom 3. i 4.
  stupnja, a imaju prebivalište na području općine Cerna (u daljnjem tekstu: Javni poziv)
  je zaštita socijalno najugroženijih građana koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih
  okolnosti nisu u mogućnosti samostalno zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.
 3. OPĆI UVJETI KOJE PODNOSITELJI ZAHTJEVA MORAJU UDOVOLJITI
  Pravo na podnošenje zahtjeva imaju:
 • umirovljenici koji imaju mirovinu do 400,00 eura
 • osobe starije od 65 godina koje nemaju mirovinu
 • osobe koje imaju utvrđen invaliditet 3. i 4. stupnja
  Podnositelji zahtjeva moraju imati prebivalište na području općine Cerna.
  Uz Zahtjev za uskrsnicu dužni su priložiti:
 1. presliku osobne iskaznice,
 2. presliku odreska od mirovine za prosinac 2023. ili siječanj 2024.
  (umirovljenici)
 3. potvrdu da nisu korisnici mirovine iz HZMO (osobe koje nemaju mirovinu)
 4. presliku rješenja/nalaza s vještačenja u kojem je vidljiv stupanj invaliditeta
 5. broj IBAN-a.
 6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
  Zahtjev za uskrsnicu može se preuzeti na službenoj web stranici Općine Cerna:
  www.cerna.hr; u prostorijama Općine Cerna (adresa: Šetalište dr. F. Tuđmana 2).
 7. VISINA ISPLATE
  Osobama koje ispunjavaju uvjete iz točke 3. Javnog poziva isplatiti će se uskrsnica u
  iznosu od 40,00 eura.
 8. ROK ZA DOSTAVU
  Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. ožujka 2024. godine.
 9. OSTALE INFORMACIJE
  Ovaj Javni poziv objavljuje se 4. ožujka 2024. na službenoj internet stranici
  (www.cerna.hr), na oglasnoj ploči Općine Cerna.
  Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Općini Cerna u
  uredovno radno vrijeme na telefon: 032/843-790 ili na e-mail: opcina.cerna@vu.t-
  com.hr.
AKTUALNO:
Skip to content