Financijska pomoć pri udomjavanju pasa

Financijska pomoć pri udomjavanju pasa

slika za novosti

Kao mjeru smanjenja nezbrinutih pasa na području Općine Cerna (naselje Cerna i Šiškovci), Općina Cerna uvodi isplatu nagrade pojedinom Udomitelju za udomljavanje nezbrinutih pasa iz Specijalizirane veterinarske ambulante i veterinarskog higijeničarskog servisa „Tip-tip“ Vinkovci u iznosu od 3.000,00 kuna po udomljenom psu.
Isplata nagrade izvršit će se samo za psa za kojeg je aktom komunalnog redara općine Cerna utvrđeno da je to napušten ili izgubljen pas za kojeg je općina Cerna plaćala troškove skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite.

Prava i obveze Općine Cerna i budućeg Udomitelja regulirati će se sklapanjem Ugovora o udomljavanju nezbrinute životinje.

AKTUALNO:
Skip to content