Izmjena programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Cerna

Izmjena programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Cerna

slika za novosti

Općina Cerna izlaže na Javni uvid izmijenjeni Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države na području općine Cerna. Uvid u izmijenjeni Program raspolaganja, s popratnom
dokumentacijom, može se od 8. svibnja do 22. svibnja 2019. godine izvršiti radnim danom od 9.00 do
13.00 sati u prostorijama općine Cerna, Šet.dr.F.Tuđmana 2, Cerna. Zainteresirane osobe mogu dati
prigovore na izmijenjeni Program najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će
Općinsko vijeće općine Cerna u roku od 30 dana. Prigovori na Izmijenjeni Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Cerna moraju biti čitko
napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju u prostorije općine , Šet.dr.F.Tuđmana
2, Cerna, zaključno sa 22.05. 2019.
Program je ispravljen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede i naknadno pristiglih očitovanja
nadležnih institucija potrebnih za izradu Programa, te će se nakon odlučivanja o prigovorima, na
općinskom vijeću donijeti ispravljen Program i dostaviti zajedno sa naknado pristiglim očitovanjima
Ministarstvu na suglasnost i županiji na mišljenje.

PRILOG KKP-1
PRILOG KKP-2
PRILOG KKP-3
PRILOG KKP-4
AKTUALNO:
Skip to content