Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerna

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerna

slika za novosti

Javna rasprava održana je temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne
novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). Ovo Izvješće izrađeno je sukladno
odredbama članka 103. Zakona.


Temeljem Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerna,
Općina Cerna je započela izradu plana.


Javna rasprava trajala je od 09.10.2020. godine do 16.10.2020.godine.
Javno izlaganje održano je 15.10.2020.godine u prostorijama Općine Cerna, Šetalište
dr.F.Tuđmana 2 s početkom u 10.00 sati.


Obavjest o javnoj raspravi bila je objavljena :

 • web stranica Općine Cerna (08.10.2020. godine),
 • web stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (30.09.2020. godine),
 • Glas Slavonije ( 01. 10. 2020. godine).

Poziv na javnu raspravu upućen je 28.09.2020. godine javnopravnim tijelima i osobama. Uz
poziv dostavljen je Prijedlog V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bizovac
na CD-u.
U zakonskom roku za javnu raspravu očitovanja su dostavili :

 • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb,
 • MUP, RCZ, PUCZ Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar, Vukovar
 • HAKOM, Zagreb,
 • Hrvatske ceste, Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju, Zagreb.

U zakonskom roku za javnu raspravu primjedbe su dostavili :

 • Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje VSŽ, Vinkovci,
 • Uprava za ceste VSŽ, Vinkovci,
 • Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
 • Vukovaru, Vukovar,
 • Hrvatske šume d.o.o., UŠP Vinkovci, Vinkovci,
 • HŽ infrastrukutura, Zagreb,
 • Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci.

U Knjizi primjedbi nije bilo primjedbi. U Zapisniku s javnog izlaganja primjedbe su dali
predstavnci Hrvatskih šuma d.o.o. UŠP Vinkovci .
U Odgovorima na primjedbe s Javne rasprave dati su odgovori na primjedbe.
Izvješću s javne rasprave priloženi su:

 • Zapisnik s javnog izlaganja
 • Popis nazočnih na javnom izlaganju
 • Knjiga primjedbi
 • Objava javne rasprave
 • Dopisi pozvanih nadležnih javnopravnih tijela i osoba s povratnicama
 • Primjedbe i očitovanja
 • Odgovori na primjedbe s Javne rasprave
AKTUALNO:
Skip to content