Izvješće o provedbi provedbenog programa

Izvješće o provedbi provedbenog programa

slika za novosti

Općina Cerna je početkom prosinca 2021.godine donijela Provedbeni program za razdoblje
2021.-2025.godine. Provedbeni program JLP(R)S je kratkoročni akt strateškog planiranja koji osigurava

provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planovima razvoja JLP(R)S te vrijedi za trajanje mandata izvršnog
tijela JLP(R)S.
Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa je izvješće o napretku mjera, aktivnosti i projekata
te ostvarenju pokazatelja rezultata koje izvršno tijelo JLP(R)S, u suradnji s nadležnim regionalnim tj.
lokalnim koordinatorom podnosi Koordinacijskom tijelu.

U nastavku možete skinuti dokument za izvješćem.

AKTUALNO:
Skip to content