Javni natječaj za dodjelu stipendije

Javni natječaj za dodjelu stipendije

slika za objave stipendije

Općina Cerna dodjeljivat će stipendije redovitim studentima nakon upisane druge godine na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani studij za akademsku godinu 2021./2022. 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti redoviti studenti nakon upisane druge godine studija pod uvjetom da: 

 • su državljani Republike Hrvatske s neprekinutim prebivalištem na području Općine Cerna u posljednje četiri (4) godine prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije
 • upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij
 • nemaju odobrenu stipendiju ili potporu od strane drugog subjekta 
 • do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina – imaju minimalni prosjek ocjena 3,00. 

Osnovni kriteriji za dodjelu stipendije su: 

 • prosjek ocjena na studiju najmanje 3,00
 • socijalni status. 

Način bodovanja kandidata prema uspjehu na studiju i socijalnom statutu, te ostalim socijalnim uvjetima utvrđeni su u Pravilniku. 

Zahtjevu za stipendiju podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente: 

 • preslika uvjerenja potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu,
 • preslika prijepisa ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija,
 • preslika osobne iskaznice (potvrda o prebivalištu ako osobna iskaznica nije starija od 4 godine)
 • vlastoručno potpisana izjava studenta da nema odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu),
 • vlastoručno potpisana izjava studenta o članovima zajedničkog kućanstva (na obrascu), 
 • preslike potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu izdane od nadležne Porezne uprave Ministarstva financija za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao podnositelja,
 • preslika Rješenja HZMO o utvrđenom stupnju invaliditeta,
 • rješenja ili potvrde:
  • da kandidata uzdržava samohrani roditelj
  • da je kandidat iz obitelji s troje ili više djece (preslike rodnih listova djece)
  • da je kandidat dijete bez oba roditelja
  • da je kandidat iz obitelji s dva ili više studenta. 

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za stipendiju. 

Stipendija će se isplatiti u 10 jednakih mjesečnih obroka po 500,00 kuna počevši od mjeseca siječnja do zaključno mjeseca listopada. Svi će kandidati biti pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja. 

Obrazac Zahtjeva i Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Cerna može se podići u Općini Cerna, Setalište dr. Franje Tuđmana 2, Cerna ili preuzeti s web adrese općine Cerna, www.cerna.hr 

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za natječaj za dodjelu stipendije Općine Cerna za akademsku godinu 2021./2022. treba dostaviti najkasnije do 31. siječnja 2022. godine na adresu: 

Općina Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32 272 Cerna s naznakom: “Za natječaj za dodjelu stipendija”

Nepotpuni i nepravodobno pristigli Zahtjevi neće se razmatrati. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Općine Cerna i službenim internetskim stranicama općine: www.cerna.hr. 

AKTUALNO:
Skip to content