Javni poziv za isplatu božićnice osobama s invaliditetom

Javni poziv za isplatu božićnice osobama s invaliditetom

slika za oglas javnog poziva

1. PRAVNA OSNOVA 

Proračun Općine Cerna za 2023.g. Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2023. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Cerna na 13. sjednici, održanoj 29. studenog 2022. godine. 

2. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Predmet Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za isplatu božićnice osobama s invaliditetom, minimalno 50% invaliditeta (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je zaštita socijalno najugroženijih građana koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe. 

3. OPĆI UVJETI KOJE PODNOSITELJI ZAHTJEVA MORAJU UDOVOLJITI 

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju: 

– osobe s invaliditetom koje primaju invalidninu, a imaju minimalno 50% invaliditeta, te imaju prebivalište na području općine Cerna. 

Osobe koje su ostvarile pravo za isplatu božićnice od Općine Cerna po drugim uvjetima NEMAJU pravo na isplatu božićnice po ovoj osnovi

Uz Zahtjev su dužni priložiti: 

1. kopiju osobne iskaznice, 

2. kopiju Rješenja o invalidnosti, 3. broj IBAN-a. 

4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

Zahtjev se može preuzeti na službenoj web stranici Općine Cerna: www.cerna.hr; u prostorijama Općine Cerna (adresa: Šetalište dr. F. Tuđmana 2). 

5. VISINA ISPLATE 

Osobama s invaliditetom koje primaju invalidninua ispunjavaju uvjete iz točke 3. Javnog poziva isplatiti će se božićnica u iznosu od 50,00 eura/ 376,73 kuna. 

6. ROK ZA DOSTAVU 

Rok za podnošenje zahtjeva je do 28. prosinca 2023. godine (u vremenu od 09:00 – 13:00 sati). 

7. OSTALE INFORMACIJE 

Ovaj Javni poziv objavljuje se 11. prosinca 2023. na službenoj internet stranici (www.cerna.hr), na oglasnoj ploči Općine Cerna. 

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Općini Cerna u uredovno radno vrijeme na telefon: 032/843-790 ili na e-mail: opcina.cerna@vu.t-com.hr. 

AKTUALNO:
Skip to content