Javni poziv za podnošenje zahtjeva za božićnicu umirovljenicima

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za božićnicu umirovljenicima

slika za oglas javnog poziva

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu božićnice umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu s područja Općine Cerna za 2022. 

1. PRAVNA OSNOVA 

Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2022. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Cerna na svojoj 5. sjednici održanoj 13. prosinca 2021. godine, a u kojem je sadržan Program socijalne skrbi. 

2. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Predmet Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu božićnice umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu s područja Općine Cerna (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je zaštita socijalno najugroženijih građana koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe. 

3. OPĆI UVJETI KOJE PODNOSITELJI ZAHTJEVA MORAJU UDOVOLJITI 

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju umirovljenici koji imaju mirovinu manju od 2.000.00 kuna/265.45 eura i osobe starije od 65 godina koje nemaju mirovinu te imaju prebivalište na području Općine Cerna

Uz Zahtjev za božićnicu dužni su priložiti: 

  1. kopiju osobne iskaznice, 
  2. kopiju odreska od mirovine za prethodni mjesec (umirovljenici) 
  3. potvrdu da nisu korisnici mirovine iz HZMO (osobe koje nemaju mirovinu) 
  4. kopiju tekućeg računa. 

4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

Zahtjev za božićnicu može se preuzeti na službenoj web stranici Općine Cerna: www.cerna.hr; u prostorijama Općine Cerna (adresa: Šetalište dr. F. Tuđmana 2). 

5. VISINA ISPLATE 

Umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu, a ispunjavaju uvjete iz točke 3. Javnog poziva isplatiti će se božićnica u iznosu od 300,00 kuna/39,82 eura. 

6. ROK ZA DOSTAVU 

Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. prosinca 2022godine. 

7. OSTALE INFORMACIJE 

Ovaj Javni poziv objavljuje se 28. studenog 2022. na službenoj internet stranici (www.cerna.hr), na oglasnoj ploči Općine Cerna. 

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Općini Cerna u uredovno radno vrijeme na telefon: 032/843-790 ili na e-mail: opcina.cerna@vu.t-com.hr. 

AKTUALNO:
Skip to content