Javni poziv za potencijalne korisnike projekta “Zaželi”

Javni poziv za potencijalne korisnike projekta “Zaželi”

tekst s natpisom zaželi

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kao potencijalnim korisnicima projekta „Zaželi” 

  1. Predmet javnog poziva je iskaz interesa starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju sa područja Općine Cerna – naselje Cerna i Šiškovci, za korištenje usluge potpore i podrške u kućanstvu, kao krajnjih korisnika u sklopu projekta ,,Zaželi”. 
  2. Sadržaji usluge potpore i podrške u kućanstvu za krajnje korisnike biti će primjerice; pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostav lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. 
  3. Broj izvršitelja usluge potpore i podrške u kućanstvu utvrdit će se naknadno nakon objave Poziva za prijavu projekta od strane Europskog socijalnog fonda, a obavljat će poslove koji će činiti sadržaj usluge potpore i podrške u kućanstvu navedenih pod točkom 2. Javnog poziva. 
  4. Kroz projektne aktivnosti biti će osigurane higijenske potrepštine za održavanje kućanstva krajnjih korisnika, kao i plaće zaposlenih žena, stoga će usluge potpore i podrške u kućanstvu krajnjim korisnicima (starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju) biti potpuno besplatna. 
  5. Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju kao potencijalni krajnji korisnici projekta svoj interes mogu izraziti popunjavanjem obrasca prijava, i to:
    • osobe starije od 65 godina
    • osobe mlađe od 65 godina koje su u nepovoljnom položaju (dokazivat će se liječnikom dokumentacijom) 
  6. Popunjen obrazac prijave može se dostaviti u prostorije Općine Cerna (7:00 do 15:00 sati) ili na e-mail: opcina.cerna@vu.t-com.hr do 15. travnja 2022. Informacije o popunjavanju Obrasca prijave mogu se dobiti na telefon: 032/843.790. 
AKTUALNO:
Skip to content