Javni poziv za prijavu projekata iz područja udruga građana za 2021. g

Javni poziv za prijavu projekata iz područja udruga građana za 2021. g

slika za oglas javnog poziva

Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku
projektima.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

 • unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom
 • promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja
 • rada s djecom i mladima
 • skrb o starijim osobama
 • promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda
 • sudionici Drugog svjetskog rata i civilni invalidi rata
 • zaštita potrošača
 • zaštita okoliša i prirode
 • izaštita i uzgoj životinja
 • očuvanje tradicije i običaja, baština i razvoj svijesti o kulturno-etnografskom blagu ovog kraja
 • rad stručnih udruga
 • rad s hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 60.000,00 kuna.


Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je
1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 15.000,00 kuna.


Način plaćanja:
Projekti za koje su odobrena financijska sredstva do 15.000,00 kuna, a provode se do kraja godine,
nakon potpisivanja ugovora sredstva će biti doznačena ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava,
odnosno o dinamici punjenja proračuna, a razliku do iznosa ukupnih prihvatljivih troškova u roku od
30 dana nakon što davatelj financijskih sredstava prihvati završni izvještaj – a sve na temelju zahtjeva
za isplatu.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 20. veljače 2021. godine.


Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekta u okviru ovog Javnog poziva na
razdoblje provedbe do 12 mjeseci.


Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je
upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s
propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila sve prethodne obveze prema
Općini Cerna te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni
poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata iz područja
udruga građana za 2021. godinu.


Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama
za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Cerna (www.cerna.hr).
Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na sljedeću adresu:

OPĆINA CERNA
Šetalište dr. F. Tuđmana 2
32272 CERNA

Za Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja udruga građana za 2021. godinu – NE OTVARATI

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne
dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora,
postupanje s dokumentacijom kao detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za
prijavu projekata udruga iz područja udruga građana za 2021. godinu.


Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju
propisane uvjete Javnog poziva

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti pismenim putem.

AKTUALNO:
Skip to content