Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja sporta i udruga građana

Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja sporta i udruga građana

slika za oglas javnog poziva

1) Općina Cerna poziva udruge i druge organizacije civilnog društva iz područja sporta i
udruga građana s područja Općine Cerna, kada su one u skladu s uvjetima javnog poziva
prihvatljivi prijavitelji, da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora
udrugama iz područja sporta i udrugama građana iz Proračuna Općine Cerna za 2024.
godinu.


2) Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 135.000,00 eura od čega:

a) u području sporta 124.000,00 eura

b) u području udruga građana 11.000,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom
programu i projektu iz područja sporta je 700,00 eura, a najveći iznos je 60.000,00 eura.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom
programu i projektu iz područja udruga građana je 700,00 eura, a najveći iznos je 2.000,00
eura.


Način plaćanja:
A. Projekti/programi za koje su odobrena financijska sredstva sukladno ovom natječaju u
iznosu do 2.000,00 eura, jednokratno će se isplatit odobreni iznos nakon sklopljenog
ugovora s Korisnikom, na temelju zahtjeva Korisnika, a u skladu s financijskim
mogućnostima Općine Cerna.


B. Projekti/programi za koje su odobrena financijska sredstva sukladno ovom natječaju u
iznosu do 15.000,00 eura, odobreni iznos nakon sklopljenog ugovora s Korisnikom
isplaćivat će se na temelju zahtjeva Korisnika koji može biti do maksimalno 3.000,00
eura po jednom zahtjevu, a u skladu s financijskim mogućnostima Općine Cerna.


C. Projekti/programi za koje su odobrena financijska sredstva sukladno ovom natječaju u
iznosu do 60.000,00 eura, odobreni iznos nakon sklopljenog ugovora s Korisnikom
isplaćivat će se na temelju zahtjeva Korisnika koji može biti do maksimalno 7.000,00
eura po jednom zahtjevu (između zahtjeva mora biti minimalno 30 dana), a su skladu s
financijskim mogućnostima Općine Cerna.


3) Rok za podnošenje prijava projekata je 30 dana, a datum objave javnog poziva od kojega
se računa rok za podnošenje prijava je 6. prosinca 2023. i ističe 6. siječnja 2024.


4) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva
na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.
Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja
je upisana u Registar neprofitnih organizacija i koja je ispunila sve prethodne obveze prema
Općini Cerna te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.


Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u
udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve
doprinose i plaćen porez (ukoliko navedenu dokumentaciju ne dostavi prilikom
podnošenja prijave na javni poziv).


5) Kako se može ostvariti financiranje projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni poziv
detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga
za 2024. godinu.


6) Prijave projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s
Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Cerna (www.cerna.hr).
Dokumentaciju treba poslati u jednom primjerku:
a) preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA CERNA – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Šetalište dr. Franje Tuđmana 2
32272 Cerna
Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja sporta i udruga građana na području Općine Cerna za 2024. godinu – NE OTVARATI

b) osobno (predaja u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela) ili
c) elektroničkim putem na adresu: opcina.cerna@vu.t-com.hr .


Ukoliko se prijava podnosi elektroničkim putem, na zahtjev Općine Cerna podnositelji su
dužni na uvid dostaviti svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava
dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava,
podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe
Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu
projekata udruga iz područja sporta i udruga građana na području Općine Cerna za 2024.
godinu.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti
zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
7) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti telefonskim, elektroničkim
putem ili osobno (032/843-790, 032/843-794, opcina.cerna@vu.t-com.hr).

AKTUALNO:
Skip to content