Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2022. g

Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2022. g

slika za oglas javnog poziva
 1. Općina Cerna poziva udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji, da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora udrugama iz Proračuna Općine Cerna za 2022. godinu. 
 2. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 930.000,00 kuna od čega:
  • u području sporta 720.000,00 kuna
  • u području kulture 150.000,00 kuna
  • u području udruga građana 60.000,00 kuna. 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu i projektu iz područja sporta je 5.000,00 kuna, a najveći iznos je 350.000,00 kuna. 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu i projektu iz područja kulture je 5.000,00 kuna, a najveći iznos je 40.000,00 kuna. 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu i projektu iz područja udruga građana je 5.000,00 kuna, a najveći iznos je 15.000,00 kuna. 

Način plaćanja

 • Projekti/programi za koje su odobrena financijska sredstva sukladno ovom natječaju u iznosu do 10.000,00 kuna, jednokratno će se isplatit odobreni iznos nakon sklopljenog ugovora s Korisnikom, na temelju zahtjeva Korisnika, a u skladu s financijskim mogućnostima Općine Cerna. 
 • Projekti/programi za koje su odobrena financijska sredstva sukladno ovom natječaju u iznosu do 100.000,00 kuna, odobreni iznos nakon sklopljenog ugovora s Korisnikom isplaćivat će se na temelju zahtjeva Korisnika koji može biti do maksimalno 20.000,00 kuna po jednom zahtjevu, a u skladu s financijskim mogućnostima Općine Cerna. 
 • Projekti/programi za koje su odobrena financijska sredstva sukladno ovom natječaju u iznosu do 350.000,00 kuna, odobreni iznos nakon sklopljenog ugovora s Korisnikom isplaćivat će se na temelju zahtjeva Korisnika koji može biti do maksimalno 50.000,00 kuna po jednom zahtjevu (između zahtjeva mora biti minimalno 30 dana), a su skladu s financijskim mogućnostima Općine Cerna. 

3) Rok za podnošenje prijava projekata je 30 dana, a datum objave javnog poziva od kojega se računa rok za podnošenje prijava je 18. veljače 2022. i ističe 19. ožujka 2022. 

4) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. 

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja gistar neprofitnih organizacija i koja je ispunila sve prethodne obveze prema Općini Cerna te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. 

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe udruzi voditelja projekta nvodi kazneni postupaktda udrugima podmirene sve doprinose plaćen porez (ukoliknavedenu dokumentaciju ndostavi prilikom podnošenja prijave na javni poziv). 

5) Kako se može ostvariti financiranje projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2022. godinu.

6) Prijave projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Cerna (www.cerna.hr). 

Dokumentaciju treba poslati u jednom primjerku:

a) preporučeno poštom na adresu: 

OPĆINA CERNA – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Šetalište dr. Franje Tuđmana 2 

32272 Cerna,

Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2022. godinu – NE OTVARATI 

b) osobno (predaja u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela) ili 

c) elektroničkim putem na adresu: opcina.cerna@vu.t-com.hr . 

Ukoliko se prijava podnosi elektroničkim putem, na zahtjev Općine Cerna podnositelji su dužni na uvid dostaviti svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku. 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2022. godinu. 

Razmatrat će se samo projekti kojsu pravodobno prijavljeni, tkoji cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. 

7) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti telefonskim, elektroničkim putem ili osobno (032/843-790, 032/843-794, opcina.cerna@vu.t-com.hr). 

AKTUALNO:
slika za novosti

Odvoz glomaznog otpada Travanj/2024.

Čistoća Županja d.o.o. obavještava korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada u Cerni i Šiškovcima da će odvoz glomaznog otpada biti organiziran: 25.04.2024.g – Područje općine Cerna gdje se otpad

Opširnije »
Skip to content