Javni poziv za prijavu projekata udruga

Javni poziv za prijavu projekata udruga

slika za oglas javnog poziva

Općina Cerna poziva udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji, da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora udrugama iz Proračuna Općine Cerna za 2023. godinu. 

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 130.068,36 € (980.000,05 kn) od čega: 

  • u području sporta 102.196,57 € (770.000,06 kn),
  • u području kulture 19.908,42 € (149.999,99 kn), 
  • u području udruga građana 7.963,37 € (60.000,01 kn). 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu i projektu iz područja sporta je 663,62 € (5.000,04 kn), a najveći iznos je 46.452,99€ (350,00,05 kn). 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu i projektu iz područja kulture je 663,62 €, (5.000,04 kn) a najveći iznos je 5.308,92€ (40.000,06 kn) . 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu i projektu iz područja udruga građana je 663,62 €, (5.000,04 kn) a najveći iznos je 1.990,85 € (15.000,06kn). 

Način plaćanja

  • Projekti/programi za koje su odobrena financijska sredstva sukladno ovom natječaju u iznosu do 1.327,23 €, (10.000,01kn) jednokratno će se isplatit odobreni iznos nakon sklopljenog ugovora s Korisnikom, na temelju zahtjeva Korisnika, a u skladu s financijskim mogućnostima Općine Cerna. 
  • Projekti/programi za koje su odobrena financijska sredstva sukladno ovom natječaju u iznosu do 13.272,29€ (100.000,07 kn) odobreni iznos nakon sklopljenog ugovora s Korisnikom isplaćivat će se na temelju zahtjeva Korisnika koji može biti do maksimalno 2.654,46€ (20.000,03 kn) po jednom zahtjevu, a u skladu s financijskim mogućnostima Općine Cerna. 
  • Projekti/programi za koje su odobrena financijska sredstva sukladno ovom natječaju u iznosu do 46.452,99€ (350.000,05 kn), odobreni iznos nakon sklopljenog ugovora s Korisnikom isplaćivat će se na temelju zahtjeva Korisnika koji može biti do maksimalno 6.636,15€ (50.000,07kn) po jednom zahtjevu (između zahtjeva mora biti minimalno 30 dana), a su skladu s financijskim mogućnostima Općine Cerna. 

Rok za podnošenje prijava projekata je 30 dana, a datum objave javnog poziva od kojega se računa rok za podnošenje prijava je 16. siječnja 2023. i ističe 17. veljače 2023. 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. 

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija koja je ispunila sve prethodne obveze prema Općini Cerna te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. 

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi voditelja projekta ne vodi kazneni postupakte da udruga ima podmirene sve doprinose plaćen porez (ukoliko navedenu dokumentaciju ne dostavi prilikom podnošenja prijave na javni poziv). 

Kako se može ostvariti financiranje projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2023. godinu. 

Prijave projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Cerna (www.cerna.hr)

Dokumentaciju treba poslati u jednom primjerku: 

a) preporučeno poštom na adresu: 

OPĆINA CERNA – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Šetalište dr. Franje Tuđmana 2 32272 Cern

Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2023. godinu – NE OTVARATI 

b) osobno (predaja u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela) ili 

c) elektroničkim putem na adresu: opcina.cerna@vu.t-com.hr. 

Ukoliko se prijava podnosi elektroničkim putem, na zahtjev Općine Cerna podnositelji su dužni na uvid dostaviti svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2023. godinu. 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti telefonskim, elektroničkim putem ili osobno (032/843-790, 032/843-794, opcina.cerna@vu.t-com.hr). 

AKTUALNO:
Skip to content