Javni poziv za uključivanje novih korisnika u projekt Zaželi

Javni poziv za uključivanje novih korisnika u projekt Zaželi

logo projekta Zaželi

Budući da je Općini Cerna odobren navedeni projekt, potrebno je definirati potrebe koje stanovnici naše Općine imaju (naselja Cerna i Šiškovci) na način da znamo koliko korisnika ima interes, te koliko korisnika ispunjava uvjete za  uključivanje u Projekt. 

AKTUALNO:
Skip to content