Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Cerna

Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Cerna

slika za oglas javnog poziva

Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Cerna

Za radno mjesto: radnik / radnica u održavanju

Natječaj je otvoren od 22.04.2021. do 30.04.2021. godine.
Radni odnos će trajati 6 mjeseci.

Zamolbe donijeti osobno svakim radnim danom od 08,00 –14,00 sati u prostorije Općine Cerna, Šet.dr. F. Tuđmana 2, s naznakom «Za natječaj-javni radovi“.
Uz zamolbu ispuniti PRIJAVNI OBRAZAC koji se može dobiti u prostorijama Općine Cerna.
U radni odnos će biti primljeno 7 osoba iz Cerne i Šiškovaca, po slijedećim kriterijima.

NAPOMENA: Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 9 mjeseci u zadnjih 24 mjeseca ne mogu biti uključene u javni rad.

KRITERIJI /SKUPINE ZA JAVNE RADOVE:

1. skupina

 • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,
 • osobe starije od 501 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

(1) Obuhvaća osobe od navršene 50. godine

2. skupina

 • korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

3. skupina

 • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,
 • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,
 • mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.

Natjecatelji su uz pisanu prijavu dužni priložiti:

 1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 2. Preslika osobne iskaznice
 3. Ispis staža iz E-knjižice (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja) 
 4. Presliku dokaza o završenoj školi
 5. Potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja)  
 6. Podnositelji  su u životopisu dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 1. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika npr.    – Hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja: Potvrda o statusu hrvatskog branitelja odnosno djeteta i supružnika poginulog i nestalog hrvatskih branitelja,
  • Roditelji s 4 i više malodobne djece: Rodne listove za svu djecu
  • Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti: rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.
  • Roditelji udovci: rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika
  • Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja: rodni listovi djece
  • Osobe s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu, 
  • te druga  odgovarajuća dokumentacija (potvrde/uvjerenja).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku

AKTUALNO:
Skip to content