Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Cerna

Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Cerna

slika za oglas javnog poziva

Za radno mjesto: radnik/radnica održavanju 
Broj traženih radnika: 3 osobe 
Trajanje javnog rada6 mjeseci 
Radno vrijeme: puno radno vrijeme 

Opis poslova: 

 • čišćenje staza u parku koje su izgrađene od betonske galanterije (sitni korov između malih betonskih ploča) sadnja ukrasnog bilja i cvijeća i bojanje klupa u parkovima 
 • uređivanje/bojanje skela na vodotokovima rijeka u općini na kojima mještani rekreativno pecaju 
 • ručno krčenje samoniklog grmlja i šiblja unutar pojasa ceste gdje je smanjena vidljivost 
 • obilazak svih kućanstava radi kontrole obveznika koji nisu evidentirani u sustav naplate komunalne naknade 
 • provođenje ankete po kućanstvima nakon podjele kanti za odvojeni komunalni otpad (o visini komunalnog otpada po vrstama, te o svijesti građana za zaštitu okoliša) 
 • obilazak domaćinstava koja nisu korisnici pri programu „Zaželi“, a imaju potrebu za pomoći 

CILJANE SKUPINE: 

 1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
  • roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva 
 2. korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju 
 3. osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca 
 4. osobe uključene u Program POSAO+ 

NAPOMENA: U program javnog rada ne može biti ponovno uključena osoba ako nije prošlo 12 mjeseci nakon prestanka trajanja prethodne mjere javnog rada za tu osobu. 

Svi kandidati dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja) 
 2. Preslika osobne iskaznice 
 3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja) 
 4. Podnositelji su u životopisu dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 1. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika npr. (roditelji s 4 i više malodobne djece: Rodne listove za svu djecu; roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti: rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.) 

Rok za podnošenje prijava: od 20.3.2023. do 28.3.2023. 

Zamolbe donijeti osobno svakim radnim danom od 08,00 -14,00 sati u prostorije Općine Cerna, Šet.dr. F. Tuđmana 2, s naznakom “Za natječaj-javni radovi”. 

Uz zamolbu ispuniti PRIJAVNI OBRAZAC koji se može dobiti u prostorijama Općine Cerna ili na webu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

AKTUALNO:
Skip to content