Javni poziv

Javni poziv

slika za oglas javnog poziva

JAVNI POZIV 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje granice sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima su izvedene nerazvrstane ceste u ulici: Šetalište dr. Franje Tuđmana na k.č.br. 658/1 i Milana Matkovića na k.č.br. 2902 u k.o. Cerna te Matije Gupca i Ribička ulica na k.č.br. 648 i 240 u k.o. Šiškovci, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu. 

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se nerazvrstana cesta evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. 

Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će Ured ovlaštenog inženjera geodezije Otok, vl. Antun Nikolić, J. J. Strossmayera 47, 32252 Otok, OIB: 88282749526. 

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će 2. studenog 2021. godine za Cernu te 9. studenog 2021. godine za Šiškovce, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno 

stabilizirane i obilježene. 

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 5. studenog 2021. godine za Cernu te 15. studenog 2021. godine za Šiškovce u vremenu od 10.00 do 13.00 sati u prostorijama Općine Cerna. 

AKTUALNO:
Skip to content