LAG natječaj za potporu malih poljoprivrednih gospodarstava

LAG natječaj za potporu malih poljoprivrednih gospodarstava

slika za objavu javnog natjecaja

Predmet: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Bosutski niz 

Svrha: Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti. Ova operacija pruža pomoć malim potencijalno održivim farmama koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi. Na taj način će se pomoći takvim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru. Obuhvat LAG područja (JLS): 

• Općine: Andrijaševci, Babina Greda, Cerna, Gradište, IvankovoJarmina, Nijemci, Privlaka, Stari Mikanovci te Vođinci 

– Gradovi: Otok

Raspoloživa sredstva: 1.812.456,00 HRK – Potpora po projektu 113.278,50 HRK (15.000 €) 

  • Namjenska bespovratna sredstva
  • Isplata u 2 rate od najviše 3 godine (1. rata 50% od ukupne potpore nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava; 2. rata (konačna isplata) nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti) 

• Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva Savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 01. srpnja 2021. godine. upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;

mikro ili malo poduzeće: jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: 

  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) 
  • obrt
  • trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  • zadruga. 

ROK ZA PRIJAVU! 

PRIJAVE PROJEKTA PODNOSE SE SUKLADNO OVOM NATJEČAJU, KORISTEĆI OBRASCE I PRILOGE KOJI SU SASTAVNI DIO NATJEČAJA. 

PRILIKOM PODNOŠENJA PRIJAVE PROJEKTA NOSITELJ PROJEKTA OBAVEZNO DOSTAVLJA NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU IZ PRILOGA 1. OVOG NATJEČAJA. 

PRIJAVE PROJEKATA PODNOSE SE U JEDNOM (1) ZATVORENOM PAKETU/OMOTNICI ISKLJUČIVO PREPORUČENOM POŠTOM OD 30.08.2021. GODINE, A NAJKASNIJE DO 11.09.2021. GODINE NA ADRESU: 

FALIČEVCI 632251 PRIVLAKA 

NA ZATVORENOM PAKETU/OMOTNICI MORA BITI JASNO NAVEDENO: 

NAZIV OVOG NATJEČAJA:1.2.2. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“- NE OTVARATI 

PUNI NAZIV I ADRESA NOSITELJA PROJEKTA 

NA PAKETU/OMOTNICI TAKOĐER MORA BITI ZABILJEŽEN DATUM I TOČNO VRIJEME PODNOŠENJA PRIJAVE PROJEKTA .

PRIJAVE PROJEKATA POSLANE NA NAČIN RAZLIČIT OD GORE NAVEDENOG (NPR. FAKSOM ILI E-POŠTOM) ILI DOSTAVLJENE NA DRUGE ADRESE BIT ĆE AUTOMATSKI ISKLJUČENE. 

AKTUALNO:
slika za novosti

Odvoz glomaznog otpada Travanj/2024.

Čistoća Županja d.o.o. obavještava korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada u Cerni i Šiškovcima da će odvoz glomaznog otpada biti organiziran: 25.04.2024.g – Područje općine Cerna gdje se otpad

Opširnije »
Skip to content