Lokacije mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Cerna

Lokacije mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Cerna

slika za novosti

Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada u Općinama Cerna i Šiškovci kako će mobilno
reciklažno dvorište biti postavljeno svaki prvi tjedan u mjesecu prema slijedećem rasporedu:

ŠIŠKOVCI na ulazu u ulicu Franje Jurčića – ponedjeljkom i utorkom (06. i 07. srpanj, 03. i 04. kolovoz, 07. i 08. rujan, 05. i 06. listopad, 02. i 03. studeni, te 07. i 08. prosinac)

CERNA u dvorištu kod PZ Napredak – srijedom, četvrtkom i petkom (08.-10. srpnja, 05. -07. kolovoza, 09.-11. rujna, 07.-09. listopada, 04.-06. studenog, 09.-11. prosinca).

AKTUALNO:
Skip to content