Mjere stožera civine zaštite

Mjere stožera civine zaštite

slika za novosti

TEMELJEM MJERA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE I STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE CERNA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA VIRUSA COVID-19  NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE DONOSIM SLJEDEĆE PREPORUKE I ZABRANE ZA
PODRUČJE OPĆINE CERNA:

 • Zabranu svih okupljanja stanovništva na otvorenom ili zatvorenom prostoru po bilo kojoj
  osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja, treninge, kulturne priredbe,
 • Nalaže se svim mještanima općine Cerna koji su u proteklih 14 dana putovali u inozemstvo
  da postupaju sukladno preporukama struke, posebice stanovnici kojima su određene mjere
  samoizolacije i/ili karantene.
 • Nalaže se stanovnicima kojima je određena mjera samoizolacije i/ili karantene da istu strogo
  poštuju prema dobivenim uputama
 • Zabrana izdavanja rješenja ili odobrenja za korištenja javnih površina i prostora, a sva
  eventualno izdana rješenja ili odobrenja stavljaju se izvan snage do daljnjega,
 • Ograničava se izravan rad sa strankama u službama općine Cerna, kontakti će se omogućiti
  putem telefona, pošte ili e-maila
 • Obustavlja se rad općinske tržnice do daljnjeg radi sprječavanja vrlo bliskih kontakata među
  osobama, posebice osoba starije dobi
 • Preporučuje se osobama starijim od 65 godina i kroničnim bolesnicima da ne izlaze iz svojih
  domova
 • Zabranjuje se posjeta u domovima za starije i nemoćne osobe
 • U domovima za starije i nemoćne osobe omogućiti kretanje pokretnim osobama isključivo u
  dvorišnom krugu domova za starije i nemoćne u vremenu od 07-15 sati
 • Organizirati kupovinu nužnih potrepština za starije i nemoćne
 • Ispred blagajni u trgovačkim centrima i trgovinama na pod postaviti oznake razmaka od
  najmanje 1 metra
 • Omogućiti rad većeg broja blagajni zbog veće protočnosti
 • Ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni na način da se na ulazu regulira broj osoba
  koje istovremeno ulaze sukladno veličini prostora
 • Održavati međusobni razmak od najmanje 1 metra
 • Nalaže se ograničenje rada ugostiteljskih objekata i restorana u vremenu od najranije 06,00
  sati do najkasnije 18,00 sati uz iznimku rada dostave uz pridržavanje svih mjera
  predostrožnosti
 • U ugostiteljskim objektima i restoranima pojačati dnevno čišćenje, pranje i dezinfekciju
 • Zabranjuje se rad noćnih klubova i diskoteka do daljnjega
 • U uslužnim djelatnostima u kojima se ostvaruje neposredni bliski kontakt sa klijentima
  (kozmetički saloni, frizerski saloni, brijačnice, kozmetičari, pedikeri, saloni za masažu i sl.)
  ograničava se radno vrijeme od najranije 08,00 sati do najkasnije 18,00 sati, ograničiti broj
  osoba koje se istovremeno nalaze u objektu na način da su međusobno udaljene najmanje
  jedan metar. U navedenim objektima pojačati dezinfekcijske mjere i mjere čišćenja prostora,
 • Rad sa strankama u Općini Cerna se ograničava i radni sastanci će se održavati samo u svrhu
  rada Stožera civilne zaštite

Za sve upite i potrebe sve općinske službe biti će dostupne putem telefona i mail-a:

– 032/843-790, 843-794
– 099/359-662
– 099/ 239-9770- komunalni redar

– 099/701-5950 – Općinski načelnik
– 099/701-5930 – zamjenik Općinskog načelnika

opcina.cerna@vu.t-com.hr; begovic.goran@gmail.com; kresimir_majstorovic@net.hr

 • Za organizaciju ukopa pokojnika mještani trebaju kontaktirati komunalnog redara Općine
  Cerna isključivo na telefon: 099/ 239-9770 te će se telefonskim putem sve dogovoriti.
 • Preporuka građanima da se ukop pokojnika obavlja samo u krugu uže obitelji odnosno u
  prisutnosti što je moguće manjeg broja osoba te da se sućut izražava naklonom
 • Preporučuje se u javnim ustanovama organizirati preraspodjelu poslova na način da se
  oslobode obaveza rada kronični bolesnici stariji od 60 godina, te djelatnici koji skrbe o djeci
  i/ili starijim članovima obiteljima
 • Komunikaciju/zahtjeve korisnika usluga organizirati putem e-mail sustava ili dežurnog
  telefona
 • Preporučuje se maksimalno poticanje čistog radnog okruženja, osigurati zaštitna i
  dezinfekcijska sredstva (posebice djelatnicima na šalterima i blagajnama)
 • Preporuka svim stanovnicima Općine Cerna da prate obavijesti, preporuke i naloge
  nacionalnih, županijskih i lokalnih stožera civilne zaštite i Zavoda za javno zdravstvo
  Vukovarsko-srijemske županije putem obavijesti, medija i ostalih sredstava javnog
  priopćavanja
 • Preporuka svim mještanima Općine Cerna da bez prijeke potrebe ne putuju izvan
  Vukovarsko-srijemske županije, posebice da ne putuju u inozemstvo
 • Nalaže se svim mještanima općine Cerna koji su u proteklih 14 dana putovali u inozemstvo
  da postupaju sukladno preporukama struke, posebice stanovnici kojima su određene mjere
  samoizolacije i/ili karantene.

BROJEVI ZA HITNE SLUČAJEVE

112

U SLUČAJU POJAVE SIMPTOMA KORONAVIRUSNE BOLESTI TELFONSKI SE OBRATITI SVOM LIJEČNIKU OBITELJSKE MEDICINE:
Dr. Jurić – 032/843-771, 098/348-814
Dr. Stanić – 032/843-515, 099/821-1877

INFORMACIJE I PREPORUKE
113 – informacije
Koronavirus.hr
HZJZ.HR

AKTUALNO:
Skip to content