Nastavak radova održavanja detaljne kanalske mreže

Nastavak radova održavanja detaljne kanalske mreže

slika za novosti

Sokol d.o.o. obajveštava žitelje općine Cerna o nastavku radova održavanja detaljne kanalske mreže. 

Prema dinamičkom planu izvođenja radova, druga faza radova na području općine započinje krajem mjeseca rujna 2021. g. i trajati će do sredine mjeseca listopada 2021 godine. 

Kako bi se radovi mogli izvoditi sukladno planu, molimo Vas za suradnju i razumijevanje kada je u pitanju pojapotreban za održavanje kanalske mreže

Naime, člankom 124. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) propisano je sljedeće: 

„Uz građevine detaljne melioracijske odvodnje i građevine za navodnjavanje uspostavlja se pojas u širini od 3 metra od vanjskoga ruba te građevine koji služi održavanju građevine (pojas za održavanje). U pojasu za održavanje poljoprivredna proizvodnja se obavlja na rizik vlasnika, odnosno zakonitog posjednika zemljišta. 

U privitku Vam dostavljamo preglednu kartu s naznačenim kanalima na kojima će se izvoditi radovi. 

AKTUALNO:
Skip to content