Natječaj za dodjelu stipendija studentima

Natječaj za dodjelu stipendija studentima

slika za objave stipendije

Općina Cerna dodjeljivat će stipendije redovitim studentima nakon upisane druge godine na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani studij za akademsku godinu 2023./2024. 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti redoviti studenti nakon upisane druge godine studija pod uvjetom da: 

 • su državljani Republike Hrvatske s neprekinutim prebivalištem na području Općine Cerna u posljednje četiri (4) godine prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije 
 • upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij 
 • nemaju odobrenu stipendiju ili potporu od strane drugog subjekta 
 • imaju minimalni prosjek ocjena 3,00. 
 • do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina 

Osnovni kriteriji za dodjelu stipendije su: 

 • prosjek ocjena na studiju najmanje 3,00
 • socijalni status. 

Način bodovanja kandidata prema uspjehu na studiju i socijalnom statutu, te ostalim socijalnim uvjetima utvrđeni su u Pravilniku. 

Zahtjevu za stipendiju podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente: 

 • preslika uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu, 
 • preslika prijepisa ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija, 
 • preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, 
 • vlastoručno potpisana izjava studenta da nema odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu), 
 • vlastoručno potpisana izjava studenta o članovima zajedničkog kućanstva (na obrascu), 
 • preslike potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu izdane od nadležne Porezne uprave Ministarstva financija za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao podnositelja, 
 • preslika Rješenja HZMO o utvrđenom stupnju invaliditeta, 
 • rješenja ili potvrde:
  • da kandidata uzdržava samohrani roditelj 
  • da je kandidat iz obitelji s troje ili više djece (preslike rodnih listova djece) 
  • da je kandidat dijete bez oba roditelja 
  • da je kandidat iz obitelji s dva ili više studenta. 

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za stipendiju. 

Stipendija će se isplatiti u 10 jednakih mjesečnih obroka po 100,00 eura, počevši od mjeseca. siječnja do zaključno mjeseca listopada. 

Svi će kandidati biti pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja. 

Obrazac Zahtjeva i Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Cerna može se podići u Općini Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, Cerna ili preuzeti s web adrese općine Cerna, www.cerna.hr 

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za natječaj za dodjelu stipendije Općine Cerna za akademsku godinu 2023./2024. treba dostaviti najkasnije do 16. veljače 2024. godine na adresu: 

Općina Cerna 
Šetalište dr. Franje Tuđmana 2 
32 272 Cerna 

s naznakom: 

“Za natječaj za dodjelu stipendija”. 

Nepotpuni i nepravodobno pristigli Zahtjevi neće se razmatrati. 

AKTUALNO:
Skip to content