Natječaj za dodjelu stipendija za šk. 2018./2019. g.

Natječaj za dodjelu stipendija za šk. 2018./2019. g.

slika za objave stipendije
 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
  • studenti upisani na Sveučilišni studij ili Akademiju,
  • studenti redovno upisani u drugu godinu studija i više u akademskoj 2018/2019, godini,
  • studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području općine Cerna u posljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora,
  • studenti upisanu u drugu, treću, četvrtu i petu godinu koji imaju minimalni prosjek ocjena 3,00
  • studenti koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina.
 2. Osnovna mjerila za dodjelu stipendije:
  • prosjek ocjena,
  • socijalni status utvrđen prema prihodu ostvarenom po članu kućanstva.

Zahtjevu za stipendiju podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:

 • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu,
 • izvornik prijepisa ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija,
 • presliku svih stranica indeksa,
 • preslika osobne iskaznice,
 • vlastoručno potpisana izjava studenta da nema odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu),
 • vlastoručno potpisana izjava studenta o članovima zajedničkog kućanstva (na obrascu) ,
 • izvornik potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu izdane od nadležne Porezne uprave Ministarstva financija za sve članove zajedničkog kućanstva isebe kao podnositelja,
 • preslika Rješenja 1-IZMO o utvrđenom stupnju invaliditeta,
 • rješenja ili potvrde:
  • da kandidata uzdržava samohrani roditelj ,
  • da je kandidat iz obitelji s troje iIi više djece (preslike rodnih Iistova djece),
  • da je kandidat dijete bez oba roditelja,
  • da je kandidat iz obitelji s dva iIi više studenta.

Dokumenti:

AKTUALNO:
Skip to content