Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

slika za objavu javnog natjecaja

Organizira se predškolska nastava za 2022. godinu u periodu od 07. 02. 2022. do 15. 06. 2022. godine.

Raspisuje se natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog izvršitelja na
poslovima i radnim zadatcima odgojitelja predškolske djece / magistra primarnog
obrazovanja.

Odobrava se plaćanje troškova rada predškolske nastave za 2022. godinu.
Troškovi obuhvaćaju plaću za jednog djelatnika u iznosu 4.500,00 neto i naknadu za
putne troškove.

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

za radno mjesto:

 • Učitelj/učiteljica predškolskog odgoja – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

(07. 02. 2022.-15. 06. 2022.)

Stručni uvjeti:

 • odgojitelj predškolske djece / magistra primarnog obrazovanja.
  Natjecatelji su uz pisanu prijavu dužni priložiti:
 • Zamolba sa životopisom
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stručnoj spremi

 • Rok za podnošenje prijava je do 22. 01. 2022. godine.
  Prijave na natječaj se podnose na adresu: Općina Cerna, Šetalište dr. F. Tuđmana 2,
  32272 Cerna ili na mail: opcina.cerna@vu.t-com.hr, s naznakom «za natječaj».
  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će o ishodu natječaja
  biti obaviješteni u zakonskom roku.
AKTUALNO:
Skip to content