Natječaj za stipendiju općine Cerna za akademsku godinu 2020./2021.

Natječaj za stipendiju općine Cerna za akademsku godinu 2020./2021.

slika za objave stipendije
 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
 • studenti upisani na Sveučilišni ili Stručni studij,
 • studenti redovno upisani u drugu godinu studija i više u akademskoj
  2020/2021. godini,
 • studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području općine Cerna u
  posljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije,
 • studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora,
 • studenti koji imaju minimalni prosjek ocjena 3,00
 • studenti koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina.
 1. Osnovna mjerila za dodjelu stipendije:
 • prosjek ocjena,
 • socijalni status utvrđen prema prihodu ostvarenom po članu kućanstva.
  Zahtjevu za stipendiju podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:
 • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu,
 • izvornik prijepisa ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija,
 • preslika osobne iskaznice,
 • vlastoručno potpisana izjava studenta da nema odobren kredit ili stipendiju od strane
  drugog subjekta (na obrascu),
 • vlastoručno potpisana izjava studenta o članovima zajedničkog kućanstva (na obrascu) ,
 • izvornik potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu izdane od nadležne Porezne
  uprave Ministarstva financija za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao
  podnositelja,
 • preslika Rješenja HZMO o utvrđenom stupnju invaliditeta,
 • rješenja ili potvrde:
  o da kandidata uzdržava samohrani roditelj ,
  o da je kandidat iz obitelji s troje ili više djece (preslike rodnih listova djece),
  o da je kandidat dijete bez oba roditelja,
  o da je kandidat iz obitelji s dva ili više studenta.

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca u odnosu na datum
podnošenja zahtjeva za stipendiju.
Stipendija će se isplatiti za 20 studenata u 10 jednakih mjesečnih obroka po 500,00
kuna počevši od mjeseca siječnja do zaključno mjeseca listopada.
Svi će kandidati biti pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja.
Obrazac Zahtjeva i Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Cerna može se podići u
Općini Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, Cerna ili preuzeti s web adrese općine Cerna,
www.cerna.hr
Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za natječaj za dodjelu stipendije općine Cerna
za školsku godinu 2020/2021. treba dostaviti najkasnije do 31.01.2021. godine na adresu:

Općina Cerna
Šetalište dr. Franje Tuđmana 2
32 272 Cerna
s naznakom:

“Za natječaj za dodjelu stipendija”.
Nepotpuni i nepravodobno pristigli Zahtjevi neće se razmatrati.

AKTUALNO:
Skip to content