Obavijest Hrvatskih voda

Obavijest Hrvatskih voda

slika za novosti

OBAVIJEST 

Poštovani, 

Vaša jedinica lokalne samouprave od 01.01.2021. godine preuzela je od Hrvatskih voda poslove iz članka 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. 

Navedeno podrazumijeva dostavu rješenja o obračunu naknade za uređenje voda obveznicima plaćanja naknade i poslove naplate naknade za uređenje voda zajedničkom uplatnicom s komunalnom naknadom. 

Želimo istaknuti da Vam dostavom ovog rješenja nije utvrđena nova obveza plaćanja naknade za uređenje voda i da se ne radi o novom terećenju, tako da ovaj postupak neće povećati troškove Vašeg kućanstva odnosno poslovne djelatnosti. 

Ovu ste naknadu do sada plaćali izravno Hrvatskim vodama zasebnim uplatnicama. 

Od 01.01.2021, naknadu za uređenje voda ćete plaćati na zajedničkoj uplatnici kojom plaćate komunalnu naknadu. 

HRVATSKE VODE 

Izvadak iz Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN br. 153/09., 90/11., 56/13., 120/16., 127/17. i 66/19.) 

*Članak 17. 

Na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada prema propisima o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave, uz tu naknadu, naplaćuju i naknadu za uređenje voda. 

Naknada za uređenje voda iz stavka 1. ovoga članka obračunava se prema podacima iz očevidnika za obračun komunalne naknade. 

Jedinica lokalne samouprave dostavlja obveznicima i rješenje o obračunu naknade iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona. 

Jedinica lokalne samouprave naplaćuje naknadu za uređenje voda putem uplatnica za komunalnu naknadu, uz koje zasebno iskazuje iznos, obračunske elemente i način obračuna naknade za uređenje voda. 

Jedinica lokalne samouprave doznačuje naplaćene iznose naknade za uređenje voda jednom tjedno na uplatne račune Hrvatskih voda na način i u rokovima uređenim propisom iz članka 76. ovoga Zakona kojim se uređuje obračun i naplata naknade za uređenje voda. 

Za poslove iz ovoga članka jedinici lokalne samouprave pripada naknada: – u visini određenoj propisom iz članka 76. ovoga Zakona kojim se uređuje obračun i naplata naknade za uređenje voda po svakom rješenju o obračunu naknade za uređenje voda dostavljenom obvezniku i – 10% na iznos Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda. 

AKTUALNO:
Skip to content