Obavijest o podjeli kanti za komunalni otpad

Obavijest o podjeli kanti za komunalni otpad

slika za novosti

Obavještavamo Vas da će se podjela PLAVIH i ŽUTIH kanti za odvojeno prikupljanje otpada obavljati od 01.02.2023.-17.02.2023. na sljedećim adresama: 

CERNA- Mala Cerna 104
ŠIŠKOVCI- Društveni dom 

Kante je moguće preuzeti na navedenim adresama svakim radnim danom od 10:00-17:00 sati. 

Kante za odvojeno prikupljanje otpada mogu preuzeti samo kućanstva koja su u evidenciji plaćanja usluge odvoza mješovitog komunalnog „Čistoći” d.o.o. Županja. 

Sve informacije možete dobiti na telefon broj 032/843-790 u vremenu od 08:00 do 14:00 sati. 

AKTUALNO:
Skip to content