Obavijest o upisu u predškolu

Obavijest o upisu u predškolu

slika za novosti

Upis djece u Predškolu vršit će se o 18. – 29. siječnja 2021. na način da roditelj potrebnu dokumentaciju ostavi na ulazu u školu u ladicu za dokumente (nalazi se na stolu).
Također je potrebno upisati tražene podatke u tablicu(obvezno adresu i broj telefona) ovisno upisuje li se dijete u matičnu školu u Cerni ili područnu u Šiškovcima.

Predškola počinje s radom 01. veljače 2021.

Djeca će biti podijeljena u grupe. Raspored grupa ćemo naknadno objaviti na stranici škole i na ulaznim vratima škole i to prema adresi stanovanja (molimo roditelje da posebno naznače ukoliko se radi o Andrijaševcima).

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:

  1. Preslika domovnice
  2. Preslika rodnog lista
  3. OIB

U Predškolu upisuju se djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015., koja će u školskoj godini 2021./2022. pohađati prvi razred osnovne škole.

Ukoliko dijete pohađa program predškole u vrtiću potrebno je također donijeti dokumente, te u tablicu staviti naznaku da ide u vrtić.

U slučaju nejasnoća kontaktirati Tajništvo škole na broj 032 843 788 ili mail: ured@os-mareljkovic-cerna.skole.hr

AKTUALNO:
Skip to content