Obavijest Plinare istočne Slavonije

Obavijest Plinare istočne Slavonije

slika za novosti

Zbog izvanrednih okolnosti vezanih za širenje virusa Covid-19, a u svrhu socijalnog distanciranja i smanjenja rizika od širenja bolesti, naši djelatnici će očitati samo ona plinska brojila koja su dostupna. Budući da od 01.04.2020. stupa na snagu nova
cijena plina Plinara istočne Slavonije Vas moli da nam za sva brojila koja nisu dostupna dojavite stanje najkasnije do O3.O4.2O2O na e-mail prodaja@pis.com.hr ili putem aplikacije
Moj PIS račun ili na dolje navedene brojeve telefona.
Kontakt telefoni :
032/3O4-337
032/3O3-2LO
032/303-647

Za kućanstva koja ne dojave stanje plinskog brojila obračun potrošnje plina biti će napravljen prema procjeni na temelju povijesne potrošnje.

AKTUALNO:
Skip to content