Objava biračima, izbori za članove EU parlamenta

Objava biračima, izbori za članove EU parlamenta

slika za novosti

Predsjednik Republike Hrvatske donio je 15. ožujka 2024. Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

IZBORI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 9.LIPNJA 2024.

Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za: privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ISTJEČE U SRIJEDU 29.SVIBNJA 2024.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na poveznici https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.

Nadležna upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba koja vode registar birača objavit će svoje kontakt podatke i informacije o vremenu i mjestu za podnošenje zahtjeva za: upis, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača; privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta; prethodnu registraciju; aktivnu registraciju; izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

I. BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

1. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora neće biti u mjestu svog prebivališta, mogu zatražiti:

a) PRIVREMENI UPIS – ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta.
Birači se privremeno upisuju u registar birača za mjesto gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta birači mogu podnijeti nadležnom upravnom tijelu u županiji ili Gradu Zagrebu koje vodi registar birača, neovisno o mjestu upisa u registar birača.

b) PRETHODNU REGISTRACIJU – ako žele glasovati u inozemstvu.
Birači se prethodno registriraju za državu odnosno konzularno područje gdje će se zateći na dan održavanja izbora u inozemstvu.
Zahtjev za prethodnu registraciju birači mogu podnijeti nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača.

2. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora će se zateći izvan mjesta svog prebivališta ili u inozemstvu, iznimno mogu zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta bez navođenja mjesta boravka na dan održavanja izbora, a temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu gdje će se zateći na dan izbora.

Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta birači podnose nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača prema mjestu svog prebivališta.
II. BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju biti aktivno registrirani.

a) Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju već će po službenoj dužnosti biti aktivno registrirani za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici.

Birači koji će se na dan održavanja izbora nalaziti na području druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi različitoj od adrese u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

Birač koji ne promijeni mjesto aktivne registracije, moći će glasovati samo u mjestu gdje je već aktivno registriran po službenoj dužnosti.

b) Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za aktivnu registraciju birači mogu podnijeti:
–      najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili
–      nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača, ako će se na dan održavanja izbora nalaziti u Republici Hrvatskoj.
Na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ dostupni su svi obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih upravnih tijela županija odnosno Grada Zagreba.

Svoje zahtjeve birači mogu podnijeti nadležnom upravnom tijelu ili putem sustava e­-Građani.

III. e-Građani

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene tih zahtjeva, putem sustava e-Građani.

IV. IZDAVANJE POTVRDA ZA GLASOVANJE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA

Skreće se pozornost biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeću osobnu iskaznicu ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju na dan održavanja izbora izdaju nadležna upravna tijela u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu.

V. državljani drugih država članica europske unije koji žele ostvariti pravo glasovanja u republici hrvatskoj

Državljanin druge države članice Europske unije koji ima prijavljena prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj može ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj ako nadležnom upravnom tijelu prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj podnese zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana održavanja izbora odnosno do 9. svibnja 2024.

AKTUALNO:

Zajedno razvijamo održivi prometni sustav!

ANONIMNI ONLINE UPITNIK: Vukovarsko-srijemska županija – procjena potencijala mobilnosti Poštovani stanovnici Vukovarsko-srijemske županije, nakon ispitivanja stava javnosti provedenog 2021., tijekom kojeg ste svojim ispunjavanjem online upitnika pridonijeli identifikaciji pokazatelja postojećeg

Opširnije »
Skip to content