Objava javne rasprave o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerna

Objava javne rasprave o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerna

slika za novosti
  1. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerna trajat će od 09.10.2020. do 16.10.2020. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerna u prostorijama Općine Cerna svaki radni dan od 09,00 do 13,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.
  2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 15.10.2020. godine u 10.00.sati u Općini Cerna, Šetalište dr. F. Tuđmana 2.
  3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima .
  4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerna mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, iznijeti na javnom izlaganju, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika, poštom na adresu Općina Cerna, Šetalište. Dr. F. Tuđmana 2, 32272 Cerna ili na adresu elektroničke pošte opcina.cerna@vu.t-com.hr, zaključno s danom 16.10.2020. godine.
  5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
AKTUALNO:
Skip to content