Očitovanje za plaćanje naknade za uređenje vode

Očitovanje za plaćanje naknade za uređenje vode

slika za novosti

Općina Cerna je u zakonskoj obvezi naplaćivanja naknade za uređenje voda (NUV) sukladno članku 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. 

Zbog preuzete obveze od siječnja 2021. godine, obveznicima komunalne naknade na području Općine Cerna dostavili smo Obavijest o izmjenama koja je dostavljena uz uplatnice za prvo tromjesečje za plaćanje komunalne naknade i naknade za uređenje voda. U istoj obavijesti navedeno je da će Rješenje o utvrđivanju naknade za uređenje voda biti uručeno nakon podjele uplatnica za prvo tromjesečje. Naplaćena sredstva za naknadu za uređenje voda Općina doznačava Hrvatskim vodama. 

Hrvatske vode su uz svoja Rješenja o plaćanju naknade za uređenje voda također priložile Obavijest kojom su mještani Cerne i Šiškovaca upoznati sa zakonskim osnovama i obvezom plaćanja na zajedničkoj uplatnici. 

AKTUALNO:
Skip to content