Odvoz glomaznog otpada

Odvoz glomaznog otpada

slika za novosti

ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O. OBAVJEŠTAVA KORISNIKE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA U CERNI I ŠIŠKOVCIMA 

DA ĆE ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA BITI ORGANIZIRAN 

26.09.2022.g (ponedjeljak) 1 27.09.2022.g (utorak) – CERNA 

27.09.2022.g (utorak) – ŠIŠKOVCI 

POTREBU ODVOZA POTREBNO JE PRIJAVITI 

NAJKASNIJE JEDAN DAN PRIJE ODVOZA 

ISKLJUČIVO PUTEM OBRASCA KOJI SE MOŽE DOBITI U TRGOVAČKOM DRUŠTVU 

ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o., 

NA ZAHTJEV PUTEM E-MAILA: ivana@cistoca-zu.hr ILI 

NA INTERNET STRANICAMA www.cistoca-zu.hr 

AKTUALNO:
Skip to content