Općina Cerna i Hrvatska pošta sklopile poslovnu suradnju

Općina Cerna i Hrvatska pošta sklopile poslovnu suradnju

slika za novosti

Hrvatska pošta i Općina Cerna sklopile su ugovor o poslovnoj suradnji zahvaljujući kojem stanovnici Općine mogu u poštanskom uredu 32272 Cerna bez naknade plaćati račune Općine za komunalnu naknadu, grobnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Sklapanju ugovora nazočili su Josip Štorek, načelnik Općine, Antonijeta Drinovac, voditeljica Mreže poštanskih ureda Vukovar, i Karmela Janković, voditeljica Grupe poštanskih ureda Županja.

Hrvatska pošta pridaje veliku važnost razvoju i dostupnosti mreže s 1016 poštanskih ureda koji se nalaze u više od 800 naselja i koji su nerijetko centralne lokacije u manjim mjestima i naseljima u kojima korisnici mogu obaviti različite usluge. Korisnicima u poštanskim uredima diljem Hrvatske danas su osim poštanskih dostupne i bankarske, osiguravateljske, telekomunikacijske te maloprodajne usluge. Želja da svim korisnicima u Hrvatskoj, neovisno o njihovoj lokaciji, pruže jednake mogućnosti kakve imaju i stanovnici većih gradova, Hrvatsku poštu potaknula je na realizaciju projekata suradnje s drugim tvrtkama i lokalnim vlastima te nuđenja njihovih usluga u poštanskim uredima.

Općina Cerna pridružila se popisu s više od 300 ugovornih partnera Hrvatske pošte čiji se računi mogu podmiriti u poštanskim uredima bez naknade.

AKTUALNO:
Skip to content