POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

slika za oglas javnog poziva

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto pod rednim brojem 1. višeg stručnog suradnika za opće i pravne poslove i rednim brojem 2. višeg stručnog suradnika za gospodarstvo u Jedinstveni upravnom odjel Općine Cerna objavljenog 15, veljače 2019. godine u ,, Narodnim novinama“ br. 16/2019, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto višeg stručnog suradnika za opće i pravne poslove može pristupiti 1 kandidat, i to:
1. Nikolina Latin, Šiškovci

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto višeg stručnog suradnika za gospodarstvo može pristupiti | kandidat, i to:
1. Blanka Šimunac, Cerna

Provjera znanja za radno mjesto višeg stručnog suradnika za opće i pravne poslove i radno mjesto višeg stručnog suradnika za gospodarstvo provest će se 06. ožujka 2019. godine (srijeda) u 8,30 sati u prostorijama Općine Cerna u Cerni, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

AKTUALNO:
Skip to content