Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

slika za objavu oglasa

Prethodna provjera znanja i sposobnosti
Kandidat čija je prijava potpuna i pravodobna te koji ispunjava stručne i opće uvjete iz Natječaja za prijam službenika/službenice u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna na neodređeno vrijeme: 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CERNA Viši stručni suradnik za gospodarstvo 

  1. Vinka Penić, Šiškovci, J. J. Strossmayera 46A
  2. Jurica Čapalija, Županja, Šećerana 38
  3. Ksenija Cako, Cerna, Kneza Domagoja 12
  4. Ana Koprtla, Cerna, Velika Cerna 6A 

poziva se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti dana 26. svibnja 2022. (četvrtak) koja će se održati u Velikoj vijećnici Općine Cerna (1. kat), Šetalište dr. F. Tuđmana 2, Cerna u 8:30 sati. 

Postupak obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju stručne i opće uvjete iz Natječaja.
Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao je prijavu na Natječaj.Prethodna provjera znanja provodi se pisanim testiranjem i intervjuom.
Utvrđivanje identiteta kandidata obavlja se uvidom u osobnu iskaznicu ili putovnicu. Pisano testiranje provodi se kroz ukupno 10 pitanja iz navedenih pravnih izvora. Pisanom provjerom znanja i sposobnosti može se ostvariti do 10 bodova. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti provedbu provjere. 

Pisano testiranje traje 60 minuta.
Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju. O istom će biti obavješteni putem službene internetske stranice. Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu na neodredeno vrijeme kroz intervju utvrđuje snalažljivost, sposobnost i motivaciju za rad. Na intervju je moguće ostvariti najviše 10 bodova.

AKTUALNO:
Skip to content