Poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje kupovine udžbenika učenika srednjih škola

Poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje kupovine udžbenika učenika srednjih škola

slika za oglas javnog poziva

Općina Cerna poziva roditelje svih učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Cerna koji ne dobivaju besplatne udžbenike da podnesu zahtjev za ostvarenje prava na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika. 

Zahtjev je potrebno preuzeti i predati u prijamni ured općine Cerna na adresi Šet. dr. F. Tuđmana 2, Cerna osobno ili putem pošte do 01.10.2023. 

Pravo na sufinanciranje ostvaruju svi roditelji djece koja su redoviti učenici srednje škole te zajedno s roditeljem/skrbnikom imaju prebivalište na području općine Cerna. 

Iznos sufinanciranja iznosi 100,00 eura (753,45 kn) po djetetu. 

Da bi ostvarili pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika: 

  • učenici moraju biti polaznici srednje škole i imati prebivalište na području općine Cerna, 
  • moraju biti izmirene obveze prema općini Cerna (komunalna naknada, komunalni doprinos, grobna naknada,..) 

Naknade za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika isplaćivat će se roditeljima učenika na njihove transakcijske račune nakon predaje ispunjenog zahtjeva i provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika. 

ZAHTJEVU JE POREBNO PRILAŽITI

  1. Dokaz o prebivalištu roditelja na području Općine Cerna za korisnika (uvjerenje/preslika osobne iskaznice) 
  2. Dokaz o prebivalištu učenika 
  3. Potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu. 
AKTUALNO:
Skip to content