Prijedlog izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Cerna

Prijedlog izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Cerna

slika za novosti

Javni uvid u Prijedlog izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerna održat će se od 24. travnja 2023. do 9. svibnja 2023. radi javnog uvida i primjedbi na isti.

Prijedlog izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerna bit će izložen u općinskoj vijećnici, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32272 Cerna, svaki radni dan u vremenu od 09:00 do 14:00 sati, te na internetskim stranicama Općine Cerna.

Pisane primjedbe na Prijedlog izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske mogu se dostaviti na e-mail: opcina.cerna@vu.t-com.hr ili putem pošte na adresu: Općina Cerna, Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32252 Cerna.

Primjedbe koje ne budu dostavljene u roku neće se razmatrati.

U skladu s člankom 29. stavak 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN (20/18 115/18, 9/19, 57/22) Općina Cerna će razmotriti sve pristigle primjedbe na Prijedlog izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerna.

Nakon razmatranja primjedbi Prijedlog izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Cerna s popratnom dokumentacijom će se dostaviti Ministarstvu poljoprivrede na prethodnu suglasnost.

AKTUALNO:
Skip to content