Produžen javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima

Produžen javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima

slika za oglas javnog poziva

Za radno mjesto: radnik/radnica u održavanju
Broj traženih radnika: 3 osobe
Trajanje javnog rada: 6 mjeseci / 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu – za korisnike zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi 

Opis poslova: 

 • revitalizacija kanala uz nerazvrstane ceste (čišćenje cestovnih jaraka
 • ručni iskop za cijevne propuste s polaganjem cijevi i sl.)
 • očistiti nogostupe od travnatih izraslina po ulicama, parku i grobljima
 • čišćenje prometne signalizacije i postavljanje signalizacije (koju je potrebno napraviti u stilu žetvenih običaja od suhe pšenice) u vrijeme kulturne manifestacije Žetvenih svečanosti
 • podjela letaka i promidžbenih materijala povodom kulturnih manifestacija u naseljima Cerna i Šiškovci (Žetvene svečanosti i Svatovski običaji)
 • podjela edukativnih letaka o gospodarenju otpadom i zaštiti potrošača. 

CILJANE SKUPINE:

U produženom javnom pozivu obuhvaćene su dodatne ciljane skupine:

 1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
  • roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnicile, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva. 
 2. Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi, prijavljeni u Evidenciju 
 3. Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca. 

NAPOMENA: U program javnog rada ne može biti ponovno uključena osoba ako nije prošlo 12 mjeseci nakon prestanka trajanja prethodne mjere javnog rada za tu osobu. 

Svi kandidati dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 2. Preslika osobne iskaznice
 3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja)
 4. Podnositelji su u životopisu dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 1. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika npr. (roditelji s 4 i više malodobne djece: Rodne listove za svu djecu; roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti: rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.) 

Rok za podnošenje prijava: od 18.5.2022. do 25.5.2022. 

Zamolbe donijeti osobno svakim radnim danom od 08,00 -14,00 sati u prostorije Općine Cerna, Šet.dr. F. Tuđmana 2, s naznakom «Za natječaj-javni radovi“. Uz zamolbu ispuniti PRIJAVNI OBRAZAC koji se može dobiti u prostorijama Općine Cerna. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

AKTUALNO:
Skip to content