Provedbeni program Općine Cerna za razdoblje 2021. – 2025.

Provedbeni program Općine Cerna za razdoblje 2021. – 2025.

slika za novosti

Provedbeni program Općine Cerna za razdoblje 2021.-2025. predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati ciljevi, prioriteti i mjere te razvojni projekti Općine, a koji su usklađeni sa strateškim okvirom viših akata, odnosno s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine

Skinite dokument:

AKTUALNO:
Skip to content